NEWS

 108年評鑑優等獎​/創意教案獎/托育服務獎 
賀 異業合作名單
 台灣高雄地檢署/台灣高鐵 
2019-8行事曆.JPG

報名請點下圖↓

 

 

 

 

 

                                         

                                                                      預約參觀登記表

請注意:

1. 通知順序採預約參觀登記表之順序為主

 

2. 童臻採一對一參觀,請勿遲到,逾時不候

 

3. 參觀時間皆為: 平日晚間6點30分 / 假日白天(皆須先行填寫預約參觀登記表)

 

4. 如參觀日或時間正巧遇上您不方便的時間,可另約日期或時間,請勿爽約

 

以上,謝謝您的配合^^